ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸುಡು ಸುಡು ಯಾತರ ಬುದ್ಧಿ ಹರಡುವ ಸಲ್ಲಾ ಪ ಸಾಧುರ ಮಹುಮೆಯ ಕಂಡವರಂತೆ | ವಾದಿಸಿ ತಿರುಗುವದಲ್ಲಾ 1 ಕಾಗೆಯು ಕರ್ರಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ | ಕೋಗಿಲೆವಾಗುವದಲ್ಲಾ 2 ಬಕ ಹಂಸನ ಪರಿಯಾದರ ಕ್ಷೀರೋ | ದಕ ಬೇರಾಗುವದಿಲ್ಲಾ 3 ನೌಲ ಕಂಡು ಹಕ್ಕಿಯು ಕುಣಿವಂತೆ | ಹೋಲಿಕಿ ಗುಣ ಬಿಡುಯಲ್ಲಾ 4 ಮಹಿಪತಿ ನಂದನು ಸಾರಿದ ನೆಚ್ಚರ | ಸ್ವಹಿತವ ಪಡೆಯಚ್ಚರಾ 5
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು