ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕಂಡೆನೆನ್ನ ದೊರೆಯ ಲಕುಮಿಯ | ಗಂಡನೆನಿಪ ಹರಿಯ ಪ ಕುಂಡಲಿಶಯನನಿರುವ ಪರಿಯ | ಪದ ಪುಂಡಲೀಕ ಸೇವಿಪ ಪರಿಯ ಅ.ಪ. ಸಿರಿರಂಗ ಪುರಿಗೆ ಬಂದು | ವಿರಜಯೆನಿಪ ವರ ಕಾವೇರಿಯೊಳು ಮಿಂದು ನಿರುಪಮ ರಂಗಮಂದಿರದಿ ನಿಂದು | ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ರಂಗರಾಜನ ಕಂಡೆನಿಂದು 1 ಇಂದೆನ್ನ ಭಾಗ್ಯಕೆಣೆಯಿಲ್ಲ ಈ ಮಂದಸ್ಮಿತನ ಕಂಡೆನಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಪುಣ್ಯ ಫಲಿಸಿತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದಕೆ ಬಹು ಸಾಧನವಾಯಿತಲ್ಲ 2 ವಾಸುಕಿಶಯನನಾಗಿರುವ | ಬಲು ಸೋಸಿನಿಂದ ಗರುಡನೇರಿ ಮೆರೆವ ದೋಷರಾಶಿಗಳ ತರಿವ | ತನ್ನ ದಾಸರ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಪೊರೆವ 3 ಇಂದಿರೆ ರಮಣನಂದನ ಕಂದ | ತಾನು ಇಂದೆನಗೆ ಒಲಿದು ದಯದಿಂದ ಸಂದರುಶನವಿತ್ತು ಆನಂದಾಮಿಗೆ ಪೊಂದಿಸಿ ದಾಟಿಸಿದ ಭವದಿಂದ4 ಸಂದು ಹೋದವಘಗಳೆಲ್ಲವೆಂದ | ಇನ್ನು ಮುಂದೆನಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲವೆಂದ ಸುಂದರ ರಂಗೇಶವಿಠಲ ಬಂದ | ಮನ ಮಂದಿರದಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂದ 5
--------------
ರಂಗೇಶವಿಠಲದಾಸರು