ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸ್ವಾನುಭವದ ಸುಖ ಸಾಧಿಸಿ ನೋಡಿ ತಾನಾಗದೇ ನಿಜಗೂಡಿ ಸ್ವಾನುಭವ ಧ್ರುವ ಮನದ ಕೊನಿಯಲ್ಯದ ಘನಸುಖದಾಟ ಅನುಭವಕಿದು ಬಲು ನೀಟ ಖೂನದೋರುವ ಘನ ಗುರುದಯ ನೋಟ ಮುನಿಜನಕಾಗುವ ಪ್ರಗಟ 1 ಸುರಿಯುತಲ್ಯದ ಸುಖ ಸಂತ್ರಾಧಾರಿ ಇರುಳ ಹಗಲದೀ ಪರಿ ಅನುದಿನ ನಿಜಸಾರಿ ತೋರುತಲ್ಯದ ಘನ ಬೀರಿ 2 ಸ್ವಹಿತ ಸಾಧನಕಿದು ಸವಿಸಾರ ಮಹಾನುಭವದಾಗರÀ ಮಹಿಪತಿಗಿದು ಮಾಡುವ ಮನೋಹರ ಇಹಪರ ಘನ ಸಹಕಾರ 3
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಮಹಿಪತಿರಾಯರು