ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮಾಡು ಹರಿಪದ ಧ್ಯಾನ ಮನವೇ ಪ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಗಳ ಚೇಲಿಸಿ ನೋಡುತ | ಪ್ರಕಟದಿ ನಿನ್ನೊಳಗ್ಹಾನೇ ಮನವೇ 1 ನಾ ನನ್ನದು ಯಂದು ಮೈಯವ ಮರೆದು | ಸ್ವಾನಂದ ಸುಖಗಳೆದೇ ಮನವೇ 2 ದೃಢ ಭಾವದಿ ಗುರು ಮಹಿಪತಿ ಸ್ವಾಮಿಯ | ವಡಲ್ಹೊಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಿ ಜ್ಞಾನ ಮನವೇ 3
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು