ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಭವಭಯಹಾರ ನಮ್ಮ ಭು'ರಂಗಸ್ವಾ'ು ಗುರುವ ಭಜಿಸಿ ಪೂಜಿಪಬನ್ನಿ ಪಭಾಗವತೋತ್ತಮರು ಭಾಗ್ಯದಣ್ಣಯ್ಯಸುತರುಭೋಗತ್ಯಾಗವಮಾಡಿದ ಭಗವತ್ಸ್ವರೂಪರು 1ಸಾಧ್ವೀಗುರ್ರಮ್ಮಾಂಬಾ ಗರ್ಭೋದ್ಭವರಾಗಿಸದ್ವಿವೇಕವಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವರ ಪೊರೆಯುವಾ 2ಸದ್ಗುರು ತುಲಸೀರಾಮರ ಸನ್ನಿಧಿಯೊಳ್ ಪ್ರತ್ಠಿಸಿಸದ್ವಿಲಾಸದೊಳು ಸಂಚರಿಸುತಲಿರ್ಪಾ 3ಸಾರತತ್ವಾ'ಚಾರ ಸರಸದಿ ಸದಾಚಾರಸೂರಿಜನಪರಿವಾರ ಸತ್ಯಾನಂದಾಧೀರಾ 4ಸರಳಕ'ತ್ವಧಾರಾ ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಾ'ಚಾರ ಸರಿಕಾಣದಾುಹದೀ ಸರ್ವಪತಿತೋದ್ದಾರಾ 5ವರಗುರು ತುಲಸೀರಾಮಾ ಚರಿತಾ ಸ'ಸ್ತರಿಸಿಸಿರಿಚನ್ನಪುರಿಯಲ್ಲೀ ವರಕೀರ್ತಿ ಸ್ಥಿರದಿ ವ'ಸಿ 6'ರಾಜಿಸುತಲಿರ್ಪಾ ವರಗುರುನಿಜವೆಂದೂಪುರದಿ ಸರ್ವಜನರೂ ಪರಿಪರಿಪೊಗಳುವರೂ 7ರಾಮನುಪಾಸನೆಯಾ ಪ್ರೇಮದಿಮಾಡಿದಾರಾಮತುಲಸೀಗುರು ಸ್ವಾ'ುಯಂದದಿಬಂದಿಹಾ 8ಪಾಮರನಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದಾಸೋದ್ಧಾರಾುೀ ಮ'ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಯಶೋಸಾರ* 9
--------------
ಮಳಿಗೆ ರಂಗಸ್ವಾಮಿದಾಸರು