ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಗೋಪಾಲ ಸಕಲಪಾಲ ಶ್ರೀಪಾಲ ಜಗಕೆ ಮೂಲ ಪ ತಾರಾಧಿಪಾಶು ಜಾಲ ಶ್ರೀ | ಪಾವನ ಚರಣ ಮಾಲೋಲ ಅ.ಪ ಗೋಪಿಕಾ ವನಸುಮ ಮಧುಕರ ಸುರುಚಿರ ಸುಖಕರ ವಿಸರ ಅಘಕುಲಪರಿಹರ ಸಮೀರಕುವರ ನುತಪದಮುಕುರ ಮುರಳೀಧರಿತಕರ ನೀರಜಾಕ್ಷಶೃಂಗಾರ ನಿಕರ ಮಾಂಗಿರೀಶ ಭವನಾಶ ರಾಮಭದ್ರ ಶುಭಕರ ವಿಧಿಶಿವ ಸುರನಿಕರ 1
--------------
ಅಸೂರಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಅಯ್ಯಂಗಾರ್