ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಬೃಹತಿ ನಾಮಾ ಪ್ರಾಣ ಕಾಯೊ ಯೆನ್ನಾ ಪ ಮಹತಿ ಧಾರೀ ಸ್ತುತ್ಯ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾ ಅ.ಪ. ಕರ್ಮ ಬೀಜವನೂ 1 ಸಿರಿ | ಅನ್ನ ನಾಮಕಗೇ |ಅನ್ನ ದನ್ನಾದನಿಗೆ | ಅನ್ನ ನೆನಿಸುತ ನೀನುಲೀನ ಗೈಸುವಿ ಜಗವ | ಮಾನ ನಿಧಿ ಪ್ರಾಣಾ 2 ವ್ಯಾಪ್ತೋಪವಾಸಿ ನಿ | ರ್ಲಿಪ್ತ ಬಲದೇವ ಸಂ-ತಪ್ತ ಸುಜನರ್ಗೆ | ಆಪ್ತ ಬಂಧೋ |ಗೋಪ್ತ ನಾಮಕ ಗುರು | ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲನಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಸೊ ದೇವ | ದೀಪ್ತ ಮಾರುತಿಯೇ 3
--------------
ಗುರುಗೋವಿಂದವಿಠಲರು