ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಹಿಮಾಂ-ಶ್ರೀಯಮಯನ್ಮನೋರಮಾಂ ಪ ದೀನಲೋಲ ಕಾಮನ-ಧೀರಮುನಿವಿಭಾವನ 1 ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಾನನ-ಪುಣ್ಯವೃಕ್ಷಕಾನನ 2 ಸೇವಕಾನಂದನ-ದೇವಕೀನಂದನ 3 ಶಂಖಚಕ್ರ ರಂಜನ-ಕಿಂಕರಾರ್ತಿಭಂಜನ 4 ದೂರಕೋಟಿ ಸುಮದರ-ಶ್ರೀರಮಾಮನೋಹರ 5 ದೂರಿತಾಘ ಸಂಕುಲ-ದುಷ್ಟಕುಲಾನಲ 6 ಪುಂಡರೀಕ ಲೋಚನ-ಚಂಡ ಪಾಪಮೋಚನ 7 ಭವ ಭಯೋತ್ತಾರಣ-ಭವ್ಯ ಸುಗುಣ ಪೂರಣ8 ವ್ಯಾಘ್ರಾದ್ರಿ ನಾಯಕ-ವ್ಯಕ್ತ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ 9 ತವಪದಾಂಬೋರುಹಂ ಭವತು ಹೃತ್ಸುಖಾವಹಂ10 ವರದ ವಿಠಲ ಶ್ರೀಧರ-ಶರಣ ಜನ ದಯಾಕರ 11
--------------
ಸರಗೂರು ವೆಂಕಟವರದಾರ್ಯರು