ಒಟ್ಟು 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 4 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯಸುತ ಷಟ್ಶಿರ | ಜಯ ಜಯ ಕುಮಾರಾ ಪ ಧುರ ಧೀರಾ ಮಹ ಶೂರಾ ಅ.ಪ ಇಂದು ಪಾಲಿಪುದಿಂದುವದನ ಗುಹನೇ ಷಟ್ಶಿರನೇ 1 ಪನ್ನಗ ಕುಲದೊಡೆಯಾ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾ 2 ಸಿಂಧು 3
--------------
ಬೆಳ್ಳೆ ದಾಸಪ್ಪಯ್ಯ
ದಯದೋರೋ ಪ ಅನುದಿನ ನಯನ ಲಂಬೋದರನ ಸೋದರ ಅ ತರಣಿ ಪರಮತೇಜಃಪುಂಜ ಷಟ್ಶಿರ1 ಪೂರ್ಣ ಚಂದಿರಾನನ ಸುಂದ- ರಾಂಗಾರವಿಂದ ಚರಣ ದ್ವಂದ್ವ ಷಟ್ಶಿರ2 ಮೂರ್ತಿ ಷಟ್ಶಿರ 3
--------------
ಬೆಳ್ಳೆ ದಾಸಪ್ಪಯ್ಯ
ನಮಿಸುವೆನೋ ಪಾದಕೆ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾ | ನಮಿಸುವೆ ಪ ನಮಿಸುವೆ ಪಾದಕೆ ಸುಮನಸ ವಂದ್ಯನೆ ಅ.ಪ ಚಾರು ಚಂಪಕನಾಸ ನೀರಜನೇತ್ರಾ | ತಾರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರಿ ಕುಮಾರಾ 1 ಮುಮುಕ್ಷು ಪ್ರಿಯಾ ಗುಹ 2 ದಾಸರಿಗನುದಿನ ತೋಷವಿತ್ತು ಅಘ- ನಾಶ ಷಟ್ಶಿರ ಪಾವಂಜೇಶನೆ ಕಾಯೆಂದು 3
--------------
ಬೆಳ್ಳೆ ದಾಸಪ್ಪಯ್ಯ
ಶರಜ ಪಾಹಿಮಾಂ ಪ ಚಿನ್ಮಯ ಪಾಹಿಮಾಂ ಅ.ಪ ಉಮಾ ಕುಮಾರ ಶೋಕ ಮೋಹಾ-ನೀಕದೂರ ಪಾಹಿಮಾಂ - ಜಗದೇಕ ವೀರ ತ್ರಿಲೋಕ ಪೂಜಿತ ಶ್ರೀಕುಮಾರ ಪಾಹಿಮಾಂ 1 ವಿಶ್ವ ಷಟ್‍ಶಿರ ಪಾಹಿಮಾಂ2 ದಾಸ ರಕ್ಷಕ ಪಾಹಿಮಾಂ 3
--------------
ಬೆಳ್ಳೆ ದಾಸಪ್ಪಯ್ಯ