ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಿನ್ನಹ ಸರ್ವಲೋಕೈಕ ರಕ್ಷಕನಾಗಿಯಾಕೆ ನೀರಪೊಕ್ಕೆಯಯ್ಯಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಯಭೀಕರತಮನ ಕೊಂದುಶ್ರೀಕರವೇದವ ತಂದುಲೋಕೇಶನಿಗಿತ್ತೆ ಕಾಣೆ ಎಲೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ 1 ಮಾರಜನಕನ ಕೌಸ್ತುಭಹಾರ ಕೇಳು ಕಠಿಣ ಶ-ರೀರವ ಪಡದೆ ಯಾಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಯನೀರೊಳು ಧಾರಿಣಿ ಮುಳುಗೆಚಾರು ಕೂರ್ಮಾಕಾರದಿಂದಭೂರಮಣಿಯ ಪೊರೆದೆ ಎಲೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ2 ಧಾರಿಣಿಯ ಮಣ್ಣನಗೆದುಬೇರಮೆದ್ದು ಕಠಿಣ ಕಾಂ-ತಾರವ ಸೇರಿದೆ ಯಾಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಯಕ್ರೂರದಾಡೆಯಗ್ರದಿ ವೈ-ಯಾರದಿ ಭೂಮಿಯನೆತ್ತಿಮೂರು ಲೋಕವ ಪೊರದೆ ಎಲೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ 3
--------------
ಕೆಳದಿ ವೆಂಕಣ್ಣ ಕವಿ