ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶ್ವಾಸಮಾನಿಯೆ ನಿನ್ನ - ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವವನಕೋಶದೊಳಿರುವಂಥ - ದೋಷಗಳಳಿಯೋ ಪ ಹಂಸೋಪಾಸನೆಯಿಂದ | ಶಂಸಿಸಿ ಹರಿಪದಪಾಂಸುವ ಧರಿಸುವನೇ ||ವಿಂಶತ್ಯೇಕವು ಸಾ | ಹಸ್ರದಾರುನೂರುಹಂಸ ಮಂತ್ರ ಗಳ್ಜಾಪಕಾ 1 ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸಾಶ್ರಯ | ಕೋಶಗತಗಳಾದದೋಷಗಳನೆ ಕಳೆದೂ ||ವಾಸರ್ವಾಸರಕ್ಷಯ | ದೋಷಕಾರಣ ಕ್ರಿಮಿನಾಶವ ಗೈಯ್ಯುವುದೋ 2 ಪತಿ ನಿನ್ನಅಣತಿಯಿಂ ಸುರರೂ ||ತ್ರಾಣ ಪೊಂದುತ ಜಗ ತ್ರಾಣರಾಗಿಹರಯ್ಯಪ್ರ್ರಾಣ ಭಕ್ತನ ಪೊರೆಯೋ 3 ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿರುವನನ್ನ | ಪೊರೆವಂಥ ಸಂಪನ್ನಮರಳಿ ಅನ್ಯರ ಕಾಣೆನೋ |ಮರುತ ಪ್ರಾಣಗಳೊಡೆಯ | ನಿರುತಿಹೆನೀನೆಂದುಅನು ಮೊರೆಯನಿಡುವೆನೋ 4 ನೊಂದಿಹ ಶರಣನ್ನ | ಚಂದದಿ ಸಲಹಯ್ಯನಂದ ಕಂದನ ದೂತನೋ ||ಸುಂದರ ಗುರು ಗೋ | ವಿಂದ ವಿಠ್ಠಲ ಭಕ್ತಮಂದಾರ ಸುರ ತುರುವೇ 5
--------------
ಗುರುಗೋವಿಂದವಿಠಲರು