ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನು ಬಂದಾಬಂದಾ ಗಲಗಲಿಗೆ ಕಲಾದಿಗೆುಂದಾ ಪಕಾಯರ ಹೃದಯದಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿರುವಾಶ್ರೀರಾಮನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹುನಂತ ಬರುವಾಈ ಮಾತು ನಿಜವೆಂದು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ಬಂದಾ ಶ್ರೀರಾಯರ ಮಠಕೆ1ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವನಾನೇ ನೋಡೆಂದಕೊರರೊಳು ಶ್ರೀತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಬಲಗೈಯೊಳು ಭೀಮಗದೆ ನೋಡಿರೆಂದಾಬಾಲ ಹಾರಿಸಿ 'ೀರ ಹನುಮನಾನೆಂದಾಭೂಪತಿ 'ಠ್ಠಲನ ಮೋಹದ ಕಂದಾ 3ಗೋ'ನದಿನ್ನಿ ಹನುಮಪ್ಪ
--------------
ಭೂಪತಿ ವಿಠಲರು