ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಚಿಂತೆ ಯಾತಕೋ | ಮನವೇ |ಶಾಂತನಾಗಿರೋ ದಿನವೇ ಶಾಂತನಾಗಿರೋಕಂತುಪಿತನ ಧ್ಯಾನಮಾಡುಮುಂತೆಸುಖವ ತೋರಿ ಕೊಡುವ ಪವಿಕ್ರಮದ ರಥದಿ ಭಕ್ತ- |ನಕ್ಕರೆಯ ಸಲಿಸಲೆಂದು |ಚಕ್ರವಿನುತನಾಗಿ ಕುಳಿತು |ಶಕ್ರಸುತನಕಾಯ್ದುದರಿತು 1ಬಾಲನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ತನ್ನ |ಪಾಲಿಸೆಂದು ಹರಿಯ ಧ್ಯಾನ |ಲೀಲೆಯಿಂದ ಮಾಡುತಿರಲು |ಶ್ರೀಲಲಾಮ ಕಾಯ್ದ ಕೇಳು 2ಇಂದ್ರಸುತನ ಸುತಭಿಮನ್ಯು |ಅಂದು ಚಕ್ರಬಿಂಬವನ್ನು |ಬಂದು ಮುರಿದು ಕಾದುತಿರೆಗೊೀವಿಂದ ಮುನಿದರಳಿದ ಬೇರೆ 3
--------------
ಗೋವಿಂದದಾಸ