ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕ ಪ ಅಡಗಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲವಕ್ಕಜಡ ಜೀವಗಳೊಳು ತೋರುವನಕ್ಕ 1 ಸಕಲರಿಗಿವನು ಕಾಣನು ತಕ್ಕಭಕುತರಿಗಷ್ಟೇ ಕಾಣುವನಕ್ಕ 2 ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಿಯಿಂದರಸಲು ಸಿಗನಕ್ಕಭಕ್ತಿಯೊಳರಸಲು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುವನಕ್ಕ 3 ಇಲ್ಲೆ ಗದುಗಿನಲ್ಲೆ ನಿಂದಿಹನಕ್ಕಬಲ್ಲ ವೀರನಾರಾಯಣನಕ್ಕ 4
--------------
ವೀರನಾರಾಯಣ