ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ತನು ತೇರನಾಶ್ರಯಿಸುತ್ತ ನೀನುಮಾನಿಗಳಿಗಾಜ್ಞೆ | ಮಾಡಿ ನಡೆಸುತಾ ಪ ವಾಕು ಮಾನಿ | ರೋಹಿಣೀ ಶಕಾಂಕಕರ್ಣದೋಳು ತಾವು | ಪಾಶಪಾಣಿಯಾಗಿ ಅ.ಪ. ಸೂರ್ಯ ಸಂಜ್ಞೆದೇವಿಅಶ್ವಿನೇಯ ಸಮ | ಗಣಪತಾತ ಸೂತಅಶ್ವಮೊಗನು ತಾ | ಪ್ರಾಣ ನಾಮಕಾಅಶ್ವ ಐದು ಎರಡ | ಚೋದಿಸೂವ ಹರಿಯೇ 1 ಕರ್ಮಾಅನಾದಿಗನು | ಗುಣ್ಯವಾಗಿ ನೀನುಕಾರ್ಮಿಕನು ಆಗಿ | ಜೀವ ಋಣವನೂಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ | ತಿದ್ದಿ ಭೋಗವಿತ್ತುನಿರ್ಮಲನ್ನ ಗೈದು | ಪೇರ್ಮೆಯಿಂದ ಪೊರೆವೆ 2 ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಶಾತ್ವೀಕರ ಸಹ | ಜೀವನಿಂದಲೂದೇವಗೈಸಿ ಗುರು | ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲಶಾಶ್ವತದ ಸುಖ | ವೀವ ಕಾರುಣೀಕ 3
--------------
ಗುರುಗೋವಿಂದವಿಠಲರು