ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಕರಾ | ಮಹೇಶ್ವರ ||ಶಂಭೋ | ಶಿವ ಶಂP Àರ ಪಶಂಭು ಮಹೇಶ್ವರ | ಅಂಬಾಮನೋಹರನಂಬಿದವರ ಕಾಯ್ವ |ಸಾಂಬದಿಗಂಬರ 1ನೀಲಕಂಧರವರ| ಬಾಲಚಂದಿರಧರ ||ಫಾಲಲೋಚನರುಂಡ | ಮಾಲಾಕಾಲನಕಾಲ ||ಅಂಧಕಾಸುರ ಹರ | ಮಂದಾಕಿನಿಧರ ||ನಂದಿ ಸವಾರಗೋ | ವಿಂದ ದಾಸವಂದ್ಯ 3
--------------
ಗೋವಿಂದದಾಸ