ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕಾಯ-ಜೀವ ಸಂವಾದಕಂ||ವಿರತಿಯು ಪುಟ್ಟದೆ ಸಂಸೃತಿ ಹರೆಯದೆನುತ್ತೊಲಿದು ಗುರುತಾವಾದಿಪನೆವದಲಿಬರೆ ಭಸೂಸುರನಾಗಿ ಕಾಣದೆ ದುರುನುಡಿಗಳ ನುಡಿದೆನದ ಕೆತೊಲಗದೆ ಮತ್ತಂ 1ಪರಿಪರಿ ಶಂಕೆಗಳಿಂದಲಿ ದುರುನುಡಿಗಳ ಬಿಡಿಸಿಯುತ್ತರಗೊಡುವಂತೆನ್ನಯಕರಣದೊಳೆಚ್ಚರದೋರು ತಿರಿಸಲೆರಗಿಯೆ ಸಂಸಾರದಿರವ ಬಿನ್ನವಿಸಿದೆನಾಂ 2
--------------
ತಿಮ್ಮಪ್ಪದಾಸರು