ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪಾಲಿಸು ಪನ್ನಗಧರನೆ ಪ ಅಂಧಕ ಮಥನನೆ ಗಂಗಾಧರನೆ ಕುಂದೇಂದು ನಿರ್ಮಲ ಭೂತಿ ಭೂಷಿತನೆ 1 ಶಂಕರ ಭವಭಯ ಶಂಕಾವಿನಾಶ ನ್ಯಂಕುಭಾಸಿತ ಕರಪಂಕಜ ಭೂಷ 2 ಕೈಲಾಸ ವಾಸನೆ ಕಾಲಕಂಧರನೆ ಶೈಲಜಾ ಕುಚತಟ ಕುಂಕುಮ ಭಾಸ3 ಗಂಗಾಜನಕ ಪ್ರಿಯ ಅಂಗಜ ಹರಣ ತುಂಗಭುಜಗ ಚಂದ್ರ ಸಂಗಮಹಿಮ 4 ಲೀಲಾತಾಂಡವ ಗೌರೀ ಲಾಲಿತ ಹೃದಯ ಬಾಲಕ ನುತಿಪ್ರೀತ ಧೇನು ಪುರೀಶಾ 5
--------------
ಬೇಟೆರಾಯ ದೀಕ್ಷಿತರು