ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಭೂರಿಜಗದುದ್ಧಾರೆ ಲೋಕವಿ-| ಸಾರೆ ಸರ್ವಾಧಾರೆ ಲೋಕವಿ-| ಚಾರೆ ನಿನ್ನಡಿದಾವರೆಗೆ ನಾ ಅ.ಪ ಚಂಡಿಕೆ ಗಿರಿಜಾತೆ || ದಿಂಡುಗೆಡಹುತ ರುಂಡಗಳ ಚೆಂ-| ಡಾಡಿ ರಕ್ತವನುಂಡ ಶಂಕರಿ1 ಕೌಮಾರಿ ಗೌರಿ ರುದ್ರಾಣಿ || ಕಾಮಹರ ಸುಪ್ರೀ(ಯೆ) ತ್ರಿಜಗ-| (ವಾಮೆ) ಪೊರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಿ 2 ನಾದ ಬಿಂದು ಕಲಾದಿಮಯ(ಳೆ) ವಿ-| ಧ್ಯಾಂತರಹಿತೆ ಸದಾನಂದೋದ್ಧರೆ 3
--------------
ಸದಾನಂದರು