ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಅರಿ ನಿನ್ನಯ ನಿಜವನು ಜೀವಾ ಅರಿವಿಂದೆ ನೀನೆ ಆ ದೇವಾ ಪ ಸಾರಿ ಪೇಳಿತು ಈ ನುಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರಿತು ನೋಡಲು ನೀನೆ ಕೃತಾರ್ಥ ದೇಹಮನಗಳ ತ್ಯಾಗದಿಂದೆ ಉಳಿವುದಾ ನಿಜವೊಂದೇ 1 ಈ ಬೋಧಾದಾ ಅನುಭವ ಪಡೆಯೈ ನಾಶಮಾಡು ಈ ಮನವಾ ಈಶಜೀವರಾ ಐಕ್ಯದ ನಿಜವಾ ಪೇಳ್ದ ಶಂಕರದೇವಾ 2
--------------
ಶಂಕರಭಟ್ಟ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ