ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸಾಂಬಶ್ರೀವಾಹನ ಕುಂಟೋಜೀಶಾ |ಸುಂದರ ಬಸವೇಶಾಪxmಟ veಡಿsioಟಿ='1.0' eಟಿಛಿoಜiಟಿg='%SಔUP-ಇಓಅಔಆIಓಉ%'ಜಗದೊಳಗಿಹ ಜನರಘನಾಶ |ಸುಗಮದಿ ಕಡಿವನು ಭವದಪಾಶ|ಅಗಣಿತಶಿವಗಣರೊಳು ಮೆರೆವಅವಿನಾಶ1ಗಳಬೆನ್ನವನಿತ್ತು ಪರೇಶ |ಮಾಳ ಹೊಲಗಳ ನಡಿಸುವನೀಶ |ತಿಳಿ ಮನದೊಳು ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ2ಧರಣಿಗಧಿಕವಾದ ಕೈಲಾಸ |ಪೊರೆವುತ ಕುಂಟೋಜ ನಿವಾಸಾ |ಸ್ಥಿರವಾಗಲು ಶಂಕರಗಾಯಿತು ಉಲ್ಹಾಸ3ಸುಂದರ ಬಸವೇಶ ||
--------------
ಜಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯನವರು