ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪಾಲಬಾಲಕ ಸುಂದರ ಪ ಲೋಲ ಶ್ರೀವರ ಶ್ರೀಕರ ಪಾಲ ನೀ ಕರುಣಾಲವಾಲನೆ 1 ನವನೀತದಧಿಚೋರ | ಭುವನಮೋಹನಾಕಾರ | ಭುವನೋದ್ಧಾರಕ ಶ್ರೀಧರ|| ಸೇವ್ಯ ವಿವಿಧಮಾನುಷವಿಗ್ರಹ || ಕುವರ ನೀನೆನಿಸುತ್ತ ಯಾದವ | ಭುವನದಲಿ ಪಾಲಿಸಿದ ಶ್ರೀಹರಿ2 ಕಂಕಣ ಕೇಯೂರ| ಕಡಗಾದ್ಯಲಂಕಾರಿ | ಕಿಂಕರಜನಪ್ರಿಯ ಶËರಿ || ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲದ ದುಷ್ಟದಾನವ | ಳಾಂಕ ಮಹಿಮಾನಂತ ರೂಪನೆ 3 ಜಂಭಾರಿ ಶಂಭುಸುಪ್ರೀತ ಖ್ಯಾತ|| ಕಂಬುಕಂಧರ ದೇವ ಕುಂಭಿನಿನಾಥ || ಯಂಭು ತ್ರಿದಶರಿಗಿಂಬುದೋರಲು | ಬೆಂಬಿಡದೆ ಪಾಲಿಸಿದ ಶ್ರೀಹರಿ 4
--------------
ವೆಂಕಟ್‍ರಾವ್