ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸತೋರೆ ಉಡಿಯೊಳಗೆ ವಿಷಮಿರೆ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರಮುರೆ ನೋಡಲರರೆ ಅನೃತೋಕ್ತಿಯಿಂತಿವಗೆ ಅಮೃತಾನ್ನದಂತಾಗೆ ಸೂನೃತದಿ ಚಿತ್ತಮಿಗೆ ಬಹುದು ಹೇಗೆ ನಗಧರಗೆ ಸತಿಯಾದೆ ಹಗರಣಕ್ಕೀಡಾದೆ ನಗೆಗೇಡಿಗೊಳಗಾದೆ ಜಗದ ಮುಂದೆ ಪರರ ಬಿನ್ನಣದ ನುಡಿ ಗೆÀರಕಮಾಗಿರೆ ಕಿವಿಯ ಪರಿಯದೇಂ ವರ್ಣಿಸುವೆ ನರಿಯೆನಾನು ಕೋಟಿಜನ್ಮದಿನೋಂತ ಪುಣ್ಯಫಲದಿ ಬೂಟಕವ ತೋರುವನ ಪಡೆದೆ ಮುದದಿ ನಾಟಕಪ್ರಿಯನಿಂದೆ ಸುಖೆಪ ಬಗೆಗೆ
--------------
ನಂಜನಗೂಡು ತಿರುಮಲಾಂಬಾ