ಒಟ್ಟು 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 2 ದಾಸರು , 2 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಬಲುದೊಡ್ಡವನೇನೆಪ ಅಕ್ಕಕÉೀಳುವರೇನೆ ಅ.ಪ ಕೃಷ್ಣಸರಸಿಜೋದ್ಭವಗಿತ್ತನೆ ಗಾರುಡಿವಿದ್ಯವೆ 1 ಕೃಷ್ಣಸುರರಿಗೆ ಹಂಚಿಚನೆ ಅಂಗನೆಯಾಗಿ ಹೀಂಗೆ ಮಾಡೋದು ವಂಚನೆಯಲ್ಲವೆ ಇದು ವಂಚನೆಯಲ್ಲವೆ 2 ಭೂಮಿಯನೆತ್ತಿದನೆ ಇದುಮೋಸದ ವಿದ್ಯವೆ 3 ಕೃಷ್ಣನು ನರಹರಿ ಆದನೆ ಇದು ಘೋರಕೃತ್ಯವೆ 4 ಕೃಷ್ಣ ಇಂದ್ರನ ಸಲಹಿದನೆ ಇದು ಯಾತರೆ ನ್ಯಾಯವೆ 5 ಕೃಷ್ಣ ಭೂಪರ ತರಿದನೆ ಅವನು ಘಾತುಕನಲ್ಲವೆ 6 ಕೃಷ್ಣ ಅಡವಿಯೊಳ್ ಚರಿಸಿದನೆ ಒಡೆಂiÀiರ ಲಕ್ಷಣವೆ 7 ಕೃಷ್ಣಗೋಪೆರ ಕೂಡಿದನೆ ಪಾಪವಲ್ಲವೆ 8 ಕೃಷ್ಣ ದೈತ್ಯರ ನಳಿಸಿದನೆ ಭಂಡನಲ್ಲವೇ 9 ಕೃಷ್ಣ ಧರ್ಮವನುಳುಹುವನೆ ಅಕ್ಕ ಕೋಪ ಬೇಡವೇ 10 ಕೃಷ್ಣವಿಠಲನೆ ಅವನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣವಿಠಲನೆ ಅತನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣವಿಠಲನು ಅವನಾದರೆ ಜೀಯನೆ ಅವನೆಮಗೆ ಅಕ್ಕ ಜೀಯನೆ ಅವನೆಮಗೆ11
--------------
ಕೃಷ್ಣವಿಠಲದಾಸರು
ಹರಿಕರ್ತ ನಾನಲ್ಲೆಂದು ಹಿರಿಯರಾಡಿದ ಮಾತು ಅರಿ ಜೀವೋಪಿ ಕರ್ತನೆಂಬ ವಿರೋಧ ಪ ಸಿರಿ ಅರಸ ತತ್ವೇಶರ ಕೈಯೊಳು ಚರಿಪಾಧೀನ ಜೀವನಲ್ಲವೆ ಪರಮ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ನಾ ಹೀನ ಮನವೆ ಅ.ಪ ಜಲಾಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭ ಜಪ ಕಲಿತ ಮಾತ್ರಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ನಿಲಬಹುದೆ ಅನಲ ಜ್ವಾಲೆಯೊಳು ಮ್ಯಾಲೆ ಸುಖದಾಸೆಯಿಂದ ಹಲವು ಕರ್ಮಾಚರಿಸಿ ಗೆಲಬಹುದೆ ನಿಲಯ ಹರಿಕರ್ತನೆಂದ ನುಡಿಗೆ 1 ಬಿಡಿಬಾಯ ಮಾತಿಗೆ ಪೊಡವಿಪ ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಪಡುವದ್ಯಾಕೆ ತದ್ಧಿತಪಃ ಪ್ರಮಾಣ ಬಿಡುವುಧ್ಯಾಗೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮøತಿ ಹರಿ ಆಜ್ಞೆ ಕಾಯ ಏಕವಾಗೋ ತನಕ 2 ಜ್ಞಾನೇಚ್ಛಾಕ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಮಿನುಗುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಯಥೇಷ್ಟಾಚರಣೆ ಏನೇನು ಕೂಡದು ಶ್ರವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ 3 ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಅನುಗಾಲ ಇರಲಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನದು ಎಂಬ ವಂಚನೆಯಲ್ಲವೆ ಹೀನ ಬಿಡದು ಇದರಿಂದ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಸಲ್ಲ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯ ಅನ್ಯಕ್ರಿಯದಂತಾಗೋತನಕ ಮನವೆ 4 ಜ್ಞಾತಾಜ್ಞಾತ ಕರ್ಮದೊಳು ಜ್ಞಾತಾನುಷ್ಠಾನ ವಿಶೇಷ ಪೀತನಾಹ ಶ್ರೀಶ ತಾನು ಕರ್ಮ ನಿಷ್ಪಲವಲ್ಲವು ಜ್ಞಾತ ವಿಜಯ ರಾಮಚಂದ್ರವಿಠಲ 5
--------------
ವಿಜಯ ರಾಮಚಂದ್ರವಿಠಲ