ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸರಿ ಸರಿ ಬಿಡು ಬಿಡು ನಿನ್ನಯ ಲೀಲೆಗ ಳರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೆ ಮುರಹರನೇ ಪ ಸರಸ ನಿನಗೆ ಇದನರಿಯದ ಜನಗಳು ಮರೆತನು ಹರಿ ಭಕುತರನೆಂದು ಸುರಿವರು ಕಂಬನಿ ತರತರಿಸುವರು ದುರಾತ್ಮರಿಗೆ ಪರಾಜಯವೆ ಕಾಣದೆ 1 ಸಿಡಿಲಿನ ಬಡಿತಕೆ ಗುರಿಯಾದವು ಜಗ ನುಡಿದ ವಚನಗಳ ನಡೆಸುವುದಾದರೆ ತಡೆ ತಡೆ ಕಡುಘಾತಕರುಗಳನು 2 ಸೆಳೆಯುತಿಹನು ತನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಗೆಳೆಯ ಪ್ರಸನ್ನನೇ ಕುಳಿತೆಡೆಯಲಿ ಜಗ ವಳಿಯುತಿರಲು ಕಿಲಿ ಕಿಲಿ ನಗುತಿಹೆಯ 3
--------------
ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನತೀರ್ಥರು