ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪಿಡಿದು ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪ ಯೆಡೆಗೊೈದೆಲ್ಲರು ಪೇಳುವ ಅ.ಪ ನಿಲ್ಲಿರುವನೊ ನೋಡಿಕೋ || ಬಲ್ಲಿದವನ ನೋಡುವ 1 ವೊಡೆದಂತೆ ಶಬ್ದವದೆ || ಪುಡಿಗೈವನೇನೊ ಕಾಣೆ 2 ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯೊಳಗಾಡುವ 3 ನಟನೆ ನೀಡುವೆನೆಂದಳು 4 ಆಲಸ್ಯವಿರದೆ ಶ್ರೀ | ಲೋಲನನೊಯ್ದು ಸು-| ಶೀಲೆ ಗೋಪಿಯೊಳೆಂದರು 5 ನಡೆಸೆಂದರಬಲೆಯರು 6 ಕುಂದನಿಲ್ಲದಿರಲಂದು || ನಂದವಾಗಿರ್ದರು 7
--------------
ಸದಾನಂದರು