ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಧೀರ ಶೂರನ್ನ ಗುಣಗಂಭೀರ ಶೂರನ್ನಪೋರತನದ ಈ ನಾರಿಯರನೆಚ್ಚದಿರು ವೀರ ಶೂರನ್ನ ಪಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳಕಾರ್ಯ ಕಲ್ಲು ಒರಳು ಪೂಜೆ ಬಲ್ಲನಾರಿಯರು ನಗದಿರಿಬಲ್ಲ ನಾರಿಯರು ನಗದಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿವಲ್ಲಭಇದಕೆ ಒಲಿಯಲಿ 1 ತುಂಬಿ ಕುಂಕುಮ ಮಾಡಿ ಅರೆದೆವಕುಂಕುಮ ಮಾಡಿ ಅರೆದು ಬೀಸಿದೆವಮ್ಮ ಪಂಕಜನಾಭ ಒಲಿಯಲಿ2 ತುಂಬಿ ಅರಿಷಿಣ ಮಾಡಿ ಅರೆದೆವ ಅರಿಷಿಣ ಮಾಡಿ ಅರೆದು ಬೀಸಿದೆವಮ್ಮಸರಸಿಜನಾಭಒಲಿಯಲಿ 3 ತುಂಬಿ ಗಂಧವ ಮಾಡಿ ಅರೆದೆವಗಂಧವ ಮಾಡಿ ಅರೆದು ಬೀಸಿದೆವಮ್ಮಇಂದಿರೆಯರಸು ಒಲಿಯಲಿ4 ತುಂಬಿ ಬುಕ್ಕಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅರೆದೆವಬುಕ್ಕಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅರೆದು ಬೀಸಿದೆವಮ್ಮ ಧಿಟ್ಟ ರಾಮೇಶÀ ಒಲಿಯಲಿ 5
--------------
ಗಲಗಲಿಅವ್ವನವರು