ಒಟ್ಟು 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 2 ದಾಸರು , 3 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಉಮಾತನಯ ಕುಮಾರಾಗ್ರಜ ಪ. ಅಮೋಘ ಶಮದಮಾದಿಗುಣ ಸಮೂಹ ಗತವಿಮೋಹ ಸದಾ ಅ.ಪ. ಭಾರತವ ಬಾದರಾಯಣನು ಪೇಳಿದಂತೆ ಬರೆದೆ ಭಾರತವ ಮಾರಜ ಭ್ರಮೆಯ ದೂರಗೈದ ಸುವಿ- ಚಾರಧೀರ ಸುರವಾರವಿನುತ ಪದ 1 ವೃಂದಾರಕೇಂದ್ರ ತವಚರಣಕೆ ವಂದಿಸುವೆ ವೃಂದಾರ ಮಂದಾರ ಚಂದನಚರ್ಚಿತ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಮನೋನಂದ ಮೂರುತಿಯೆ 2 ಸುಜನ ಮುಮುಕ್ಷುಜನಪ್ರಿಯ ಸುಕ್ಷೇಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷಿತಾತ್ಮನೆ ವಿ- ಪಕ್ಷರಕ್ಷೋಗಣಶಿಕ್ಷ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತೆ 3
--------------
ತುಪಾಕಿ ವೆಂಕಟರಮಣಾಚಾರ್ಯ
ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಶಾಂಭವೀಸುತಲಂಬೋದರ ಗುರುವರ ಧವಳಾಂಬರಾವೃತ ಪ.ವಿಘ್ನಭಂಜನ ವಿಶ್ವರಂಜನಮಗ್ನಗೈಸಬೇಡ ಭವದಿ ನಿರ್ಗತಾಂಜನ 1ಭಾರಯಾರದು ವಿಘ್ನಹಾರಿಸುವದುಭಾರತಾರ್ಥ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ನಿನ್ನದು 2ರಕ್ಷಣೀಯನೆ ಮುಮಕ್ಷುಪ್ರಿಯನೆಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಂಘ್ರಿ ಲಕ್ಷಿತಾತ್ಮನೆ 3
--------------
ಪಾವಂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಉಮಾತನಯ ಕುಮಾರಾಗ್ರಜ ಪ.ಅಮೋಘ ಶಮದಮಾದಿಗುಣಸಮೂಹ ಗತವಿಮೋಹ ಸದಾ ಅ.ಪ.ಭಾರತವ ಬಾದರಾಯಣನು ಪೇಳಿದಂತೆ ಬರೆದೆ ಭಾರತವಮಾರಜ ಭ್ರಮೆಯ ದೂರಗೈದ ಸುವಿ-ಚಾರಧೀರ ಸುರವಾರವಿನುತ ಪದ 1ವಂದಿಸುವೆವೃಂದಾರಕೇಂದ್ರಯೋಗೀಂದ್ರತವಚರಣಕೆ ವಂದಿಸುವೆವೃಂದಾರಮಂದಾರಚಂದನಚರ್ಚಿತಚಂದ್ರಚೂಡ ಮನೋನಂದ ಮೂರುತಿಯೆ 2ಸುಕ್ಷೇಮವಸುಜನಪಕ್ಷಪಾವನಮುಮುಕ್ಷುಜನಪ್ರಿಯ ಸುಕ್ಷೇಮದಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷಿತಾತ್ಮನೆ ವಿ-ಪಕ್ಷರಕ್ಷೋಗಣಶಿಕ್ಷ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತೆ 3
--------------
ಪಾವಂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ