ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಜಾÕನವಂತರಿಗೆವಿಧಿ ಕಾಡುವುದು ಸತ್ಯ - ಅಜ್ಞಾನಿ ಮೂಢರಿಗೆಹರಿ ನಿನ್ನ ಬಲವಯ್ಯಪಹಿಂದೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಅರಣ್ಯವನೆ ಸೇರಿಸಿತುಮುಂದಾಗಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು ಕರಿರಾಜಗೆ ||ಚೆಂದದಲಿ ಪಾಂಡವರ ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿಸಿತುಸುಂದರಿಯ ಸೀತೆಯನು ಲಂಕೆಯೊಳಗಿಟ್ಟಿತು 1ಚಂದ್ರಂಗೆವಿಧಿ ಕಾಡಿ ಸರ್ಪ ತಾ ನುಂಗಿತುಇಂದ್ರಂಗೆವಿಧಿ ಕಾಡಿ ಅಂಗ ಭಂಗವಾಯಿತು ||ಚಂದ್ರಶೇಖರನನ್ನು ಸುಡಗಾಡ ಸೇರಿಸಿತುಇಂದಿದನು ತಿಳಿದರೆ ನರರ ಪಾಡೇನು 2ವಿಧಿ ಕಾಡುವಾ ಕಾಲಕಿಲ್ಲದ್ದೆಲ್ಲವು ಬಂತುವಿಧಿ ಕಳವು ಸುಳ್ಳು ಹಾದರ ಕಲಿಸಿತು ||ವಿಧಿ ಬೇನೆ ಚಳಿಯುರಿಯ ರೋಗಂಗಳನೆತಂತುವಿಧಿಯ ಗೆದ್ದವ ನಮ್ಮಪುರಂದರ ವಿಠಲ3
--------------
ಪುರಂದರದಾಸರು