ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಲ್ಲಭ ನಂಘ್ರಿಗೆ ಪ ಮತ್ಸ್ಯನಿಗೊಂದು ಸಲ್ಲಾಮು ನೀರೊಳಗಾಡುತ ಗಿರಿಯನೆತ್ತಿದ ಆದಿಕೂರ್ಮ- ರೂಪನಿಗೊಂದು ಸಲ್ಲಾಮು ವರಾಹಗೊಂದು ಸಲ್ಲಾಮು ಸೀಳ್ದನಾರಸಿಂಹನಿಗೊಂದು ಸಲ್ಲಾಮು 1 ಮಾಡಿದವನಿಗೊಂದು ಸಲ್ಲಾಮು ಮಾಡಿದಗೊಂದು ಸಲ್ಲಾಮು ವಾರಿಧಿಯನು ಕಟ್ಟಿ ಲಂಕಾಪುರೀಶನ ತರಹೊ- ಯ್ದವಗೊಂದು ಸಲ್ಲಾಮು ನಾಳಿದಗೊಂದು ಸಲ್ಲಾಮು 2 ಬೌದ್ಧನಿಗೊಂದು ಸಲ್ಲಾಮು ಕಲ್ಕಿರೂಪನಿಗೊಂದು ಸಲ್ಲಾಮು ಭಕುತಿಯಿಂ ದೊರೆವೆ ಸಲ್ಲಾಮು 3
--------------
ಕವಿ ಪರಮದೇವದಾಸರು