ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮಂಗಳವೆನ್ನಿ ಮುಖದಲೆ ಜಯಾಮಂಗಳಾರತಿಗಳ ಎತ್ತಿ ಕರದಲೇ ಪ ಮಂಗಳ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಜಯಮಂಗಳ ತದ್ವಕ್ಷವಾಸಿ ಲಕ್ಷುಮಿಗೆಮಂಗಳ ಸರಸಿಜ ತನುಜಗೆ ಜಯಮಂಗಳ ಮೂರವತಾರ ಮೂರುತಿಗೆ 1 ಮಂಗಳ ವಾಣಿ ಭಾರತಿಗೆ ಜಯಮಂಗಳ ಗರುಡಹ ಪಾರ್ವತೀಶ್ವರಗೆಮಂಗಳ ಷಣ್ಮಾಹೇಶರಿಗೆ ಜಯ 2 ಮಂಗಳ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಜಯಮಂಗಳ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಯತಿಗೆಮಂಗಳ ದಾಸಮಂಡಳಿಗೆ ಜಯಮಂಗಳ ಇಂದಿರೇಶನ ಭಜಕರಿಗೆ 3
--------------
ಇಂದಿರೇಶರು