ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶುಕ ಮುನಿವಂದ್ಯ ಹರಿ ಮುಖ ಪೀಠದಲಿ ಕುಳಿತೂ ಪ ಸುಖದಿ ನೀ ಪವಡಿಸಯ್ಯಾ ಅ.ಪ ಬೊಮ್ಮ ದಿವಿಜ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ನಿಂ ನವಸರದೂಳಿಗ ನವಸುಂದರ ನಿದ್ದೆ ಪೊ ತ್ತವನೇ ನೀ ಪವಡಿಸಯ್ಯಾ 1 ತುಂಬುರು ನಾರದನೆಂಬರು ವೀಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಿಂ ಮೇಳೈಸಿ ಅಂಬುಜನಾಭ ನೀನೆಂಬ ಗೀತವ ಸವಿ ದುಂಬಿ ಪಾಡಲು ಕೇಳುತಾ ಟುಂಬ ನೀ ಪವಡಿಸಯ್ಯಾ 2 ಪೆಡೆದಲೆಗನ ಮೃದುವಡೆದ ಹಾಸಿನ ಮೇ ಲಿಡಿಕಿರಿ ವಡಸಿಸುವಾ ಯಡಕೆಲೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸೇ ಮಡದಿ ರನ್ನಳು ಸೌಮ್ಯನಾಯಕಿ ಯೊಡನೈಗೂಡಿ ಮೃಡನುತನೆ ಪವಡಿಸಯ್ಯಾ 3
--------------
ಬೇಲೂರು ವೈಕುಂಠದಾಸರು