ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 2 ದಾಸರು , 2 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕರುಣದಿ ಕೊಡು ವರವಾ ಗುರು ಮಹಾದೇವ ಪ ನಿರುತ ಸ್ಮರಿಸುವ ಶರಣ ಸಂಜೀವಾ ಅನುದಿನ | ಹರಿಕುಮಾರನ ಗರ್ವವನದಾವಾನಲ ಮಹಾನುಭಾವ ಅ.ಪ ಸ್ಪಟಿಕ ಸನ್ನಿಭ ಧವಳ ಶುಭಗಾತ್ರ ಕಟಕ ವಂಚಕ ಯಕ್ಷಪತಿ ಮಿತ್ರ ನಿಗಮ ಹಯ ಧೂರ್ಜಟಿಯ ಸುಚರಿತ್ರ ಹೇ ನಿಟಲ ನೇತ್ರ 1 ಅದ್ರಿವೈರಿಯತನಯನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಗೈದಾತ ಭದ್ರದಾಯಕ ರುದ್ರದೇವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮುನಿ ನಮಿತ ಶ್ರೋದ್ರು ನೀಧರ ದದ್ದಲಾಪುರ ಸದ್ಮಸುಖದಾತ ಹೇ ಸದ್ಯೋಜಾತ 2 ಶಾಮಸುಂದರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಿಯ ಸಖ ಸೋಮಶೇಖರನೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನನು ಭೂಮಿಶ್ಯಂದನನೆ ಕಾಮಿತ ಪ್ರದ ವಾಮದೇವನೆ ಹೇಮಾತಿಧವನೆ ನಿಸ್ಸೀಮ ಮಹಿಮನೆ 3
--------------
ಶಾಮಸುಂದರ ವಿಠಲ
ಗೌರೀವರನೇ ಪಾಲಿಸೋ - ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದವಾರಿಜವ ತೋರಿಸೋ ಪ ಭವ ವಾರಿಧಿ ಯೊಳು ನಾಪಾರವ ಕಾಣದೆ ಧೀರನೆ ಶರಣು ಅ.ಪ. ಸದನ ಅಧ್ವರ ಭಂಜನ 1 ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಮಿತ್ರಾ - ಸುಚರಿತ್ರಾ ಯಕ್ಷಪತಿ ಧನಪ ಮಿತ್ರಾ ||ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ಷಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೇವಕ ಗೋ-ವತ್ಸ ಭಕ್ತಿ ದಯದೀಕ್ಷೆಸೆನ್ನ ಶಿವನೇ |ಮರುತ ಸುತಾ ಜಿಷ್ಣು ಹಿತಾಪಾಶುಪತಾ ವರ ಅಸ್ತ್ರಸುದಾತಾ 2 ಮಹದೇವ ಮೋಹ ಶಾಸ್ತ್ರಾ - ಸುಕರ್ತಾಅಹಿಶಯ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ||ಅಹಿ ಪದಕೆ ಯೋಗ್ಯ | ಮಹ ಮಹಿಮ ಹೃ-ದ್ಗುಹದಿ ಗುರು | ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲನತೋರೆಂಬೆ - ಗುರುವೆಂಬೆ - ದಯ ಉಂಬೆತವದಯದಿ ಹರಿ ಕಾಂಬೆ 3
--------------
ಗುರುಗೋವಿಂದವಿಠಲರು