ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸಾಕು ಸಾಕು ಭವಸಂಗ ಚಿತ್ತ-ಪ್ರಾಕೃತರೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಸುವಿ-ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸೋದು ಸಲ್ಲ ತಾಕ್ರೂರ ಕಾಮನದೊಂದು ಕಾಟ ಮ-ಚಲಿಸದೆ ಧ್ಯಾನವಮಾಡುಮನಎಲು ಮಜ್ಜಮಾಂಸದ ಪಿಂಡ ಇದುಭಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನೆರೆಮಾಣು ಇನ್ನುಕಪಟಕಲ್ಮಷವನೀಡಾಡು ಬಲುವ್ಯಾಪಾರಂಗಳ ತ್ಯಜಿಸು ಬಪ್ಪ
--------------
ಗೋಪಾಲದಾಸರು