ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕಲೆಯೇಹಂ ಶ್ರೀ ಕನಕಾದ್ರೀಶಂ ಜಲದೋಪಮ ಭಾಸಂ ಪ ಸುಲಲಿತ ಕರಧೃತ ಧರರಥ ಚರಣಂ ಕಲಿಕಲುಹಾಪಹ ಕಮನೀಯ ಚರಣಂ ತಿಲಕಿತ ದಿವ್ಯಲಲಾಟಂ ಕೌಸ್ತುಭ ಶೋಭಿತ ಮಣಿಸರಕೂಟಂ 1 ಸುಮಶರಕೋಟಿ ಮನೋಹರವೇಷಂ ಕಮಲಾಸಖಭಾಭರಣ ವಿಭೂಷಂ ಸುಮಹಿತಭಣಿತ ಸದೃಶಮಂಜು ಭಾಷಂ ವಿಮಲ ಹೃದಯ ಸೇವಕ ಪೋಷಂ2 ವಾರಿಜ ಭವಕೃತವಿವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಾರಸದಳ ವಿಸ್ತಾರಸುನೇತ್ರಂ ನಾರದ ಮುನಿಕೃತ ಪೂಜಾಪಾತ್ರಂ 3 ಶರದಿಂದು ಮಂಡಲ ಸುಂದರ ವದನಂ ವರಕುಂದ ಕುಟ್ಮಲ ಸನ್ನಿಭರದನಂ ಕರಸಂದರ್ಶಿತ ವೈಕುಂಠ ಸದನಂ ತರುಣ ತರಣಿಘೃಣಿ ರುಚಿದಂತ ಹಸನಂ 4 ತರುಣ ಶ್ರೀ ತುಳಸೀ ಶೋಭಿತ ಮಾಲಂ ಸರಸಿಜಗರ್ಭ ರುಚಿರ ದಿವ್ಯ ಚೇಲಂ ವರವ್ಯಾಘ್ರಭೂಧರ ವಿಹರಣ ಶೀಲಂ ವರದ ವಿಠಲ ಮಖಿಲಾಗಮಪಾಲಂ 5
--------------
ಸರಗೂರು ವೆಂಕಟವರದಾರ್ಯರು