ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸೊಕ್ಕಿದ ಕಲಿ ಇಕ್ಕೊ ಶಿಕ್ಷಿಸು ಬೇಗ ಎಲೆಲೆರಕ್ಕಸಾಂತಕ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದೊಳಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ಪ. ಅನುದಿನ ಎನ್ನಬೆಚ್ಚಿ ಬೇಸರಿಸಿ ಕೆಡಿಸುವುದು ನಿನ್ನಹೆಚ್ಚಿಗೆಗದು ಸಾಕೆ ಸಚ್ಚರಿತ ಗುಣಭರಿತ 1 ಆನೆಗಳು ಪಿಡಿಯಲತಿಭರದಿಂದ ಬಂದುಚಕ್ರಧರ ಮಕರಿಯನೆ ತರಿದುಶರಣನ ನೀ ಪೊರೆದೆ ಗಡ ಮರೆಯೊಕ್ಕವರ ಕಾವಕರುಣಿ ಆ ತರುಣಿಗಕ್ಷಯಾಂಬರವ ಕುರುಸಭೆಯೊಳಿತ್ತೆ 2 ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭದಲಿ ಸುತ್ತಸುಳಿವುತ್ತ ಹರ-ನಸ್ತ್ರವನು ನಿನ್ನಸ್ತ್ರದಿಂದ-ಲತ್ತತ್ತಲೇ ವತ್ತಿ ಚಿತ್ತಪರಾಕಿಲ್ಲದೆ ಪರೀ-ಕ್ಷಿತನ ಕಾಯಿದೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಪಾಥರ್Àಮಿತ್ರ ಹಯವದನ 3
--------------
ವಾದಿರಾಜ