ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಉಗಾಭೋಗ ಅನ್ನದಾ[ಸೆ]ಗೆ ಪರರ ಮ[ನೆ]ಯ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ದುನೇಕ ಬಗೆಯಿಂದ ನೊಂದೆನೋ ಹರಿಯೆಅನ್ಯಥಾ ಪೊರಮಟ್ಟ್ಟು ಪೋಗಲೀಸರು ಅವರುಮನ್ನಿಸಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿಹರೊಅನಾಥಬಂಧು ಶ್ರೀಹಯವದನ ನಿನ್ನಮ[ನೆ]ಯ ಕುನ್ನಿಗೆಂಜಲನಿಟ್ಟಂತೆ ಎನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೊ
--------------
ವಾದಿರಾಜ