ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಗುರುವೇ ನಿತ್ಯನು ಗುರುವೇ ನಿತ್ಯನುಗುರುವೇ ನಿತ್ಯನು ಸತ್ಯ ಪ ಬೋಧ ಬೋಧ 1 ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ತಾನ್ಯಾತರ ಬುದ್ಧಿಯುಬುದ್ಧಿಯು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ತಾನ್ಯಾತರ ಸಿದ್ಧಿಯುಸಿದ್ಧಿಯು ಜ್ಞಾನದ ಸಿದ್ಧಿ 2 ಶಾಂತ ಶಾಂತ ತಾನ್ಯಾತರಶಾಂತವು ಎಲ್ಲಕೆ ನಿಂತುದೆ ಶಾಂತಭ್ರಾಂತುಭ್ರಾಂತು ತಾನ್ಯಾತರಭ್ರಾಂತದು ಗುರುವಿನಲ್ಲಿದ್ದುದೆ ಭ್ರಾಂತು3 ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ತಾನ್ಯಾತರ ಧ್ಯಾನವುಧ್ಯಾನವು ತನ್ನದೆ ಧ್ಯಾನಮೌನ ಮೌನ ಅದು ಯಾತರ ಮೌನವುಮೌನವು ತುರ್ಯದೆ ಮೌನ 4 ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ತಾನ್ಯಾತರ ಭಕ್ತಿಯುಮುಕ್ತಿಯು ನಿಜವಹ ಭಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ತಾನ್ಯಾತರ ಮುಕ್ತಿಯುಮುಕ್ತಿ ಚಿದಾನಂದ ಮುಕ್ತಿ5
--------------
ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತರು