ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

2 (ಅ) ಗುರುಸ್ತುತಿ165ಅಗಲಿ ಜೀವಿಸಬಹುದೆ ಕರುಣಿಯನಗಲಿ ಜೀವಿಸಬಹುದೆ ಪ.ಆಗಮಜÕನಬುಧಉಡುಗಣ ಚಂದ್ರನವಿಗಡಜನಾರ್ದನವರ್ಯರನುಳಿದುಅ.ಪ.ಇಳೆಯೊಳು ಸುರತರುವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣನಳಿನನಾಭಾಜÕದೊಳವತರಿಸಿನೆಳಲೊಳಿರಿಸಿ ಬಹುಸಲಹಿಕರವಬಿಟ್ಟುಸಲೆ ಹರಿಪುರಕೆ ಪೋಗಿಹ ಮಾತಾಪಿತನ 1ಆರುಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳನಿತು ಕುಂದಿಲ್ಲದೆಮೀರದೆ ಹರಿಪದಸೇವೆಯನುಸೂರೆ ಮಾಡಿದ ತತ್ವಸಾರವ ಜನರೊಳುಮೀರಿದ ಸುಗುಣನ ಪರಮಪಾವನನ 2ಸೀತಾಪತಿಯ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಕಾಲಕೆಇತರ ವಿಷಯ ಭ್ರಾಂತಿಯಜರಿದುಪ್ರತತಿಮತಿಗುಣಾನ್ಮುಕ್ತಿಮೇತೇ ವ್ರಜಂತಿಯೆಂದುಪಥವಿಡಿದ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಿಯನ 3
--------------
ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟದಾಸರು