ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಚಿಂತೆಮಾಡಲಿ ಬೇಡೋ ಮನವೇ ಭ್ರಾಂತಿಪಡಲಿ ಬೇಡೋ ಪ ಚಿಂತೆಭ್ರಾಂತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಂತುಜನಕಗೆಂದು ಸಂತಸವಹಿಸು ನಿನಗೆಲ್ಲಿದೆ ಕೇಡೋ ಅ.ಪ ಮಾನವಮಾನವೆಲ್ಲ ಮನವೆ ಹೀನಭಾಗ್ಯ ಸಕಲ ಧ್ಯಾನದಾಯಕ ಶ್ರೀವೇಣುಗೋಪಾಲಗೆಂದು ಆನಂದ ತಾಳುಮತ್ತ್ಹಾಳು ನಿನಗಿಲ್ಲೋ 1 ದು:ಖ ಸಂಕಟವೆಲ್ಲ ಮನವೆ ಮಿಕ್ಕ ಕಂಟಕವೆಲ್ಲ ಅಖಿಲವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೀಭಕುತಿದಾಯಕಗೆಂದು ಸುಖವಹೊಂದು ಮತ್ತು ದು:ಖ ನಿನಗಿಲ್ಲೋ 2 ಕುಂದು ನಿಂದೆಯೆಲ್ಲ ಮನವೆ ತಾಪ ನಿಖಿಲ ಸಿಂಧುನಿಲಯ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆಂದು ನಂಬು ಭವಬಂಧ ನಿನಗಿಲ್ಲೋ 3
--------------
ರಾಮದಾಸರು