ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪಶುಪತಿ ಸುಲೋಲ ನಿನಗೊಪ್ಪಿತರು ನೂರು ಜಪಶ್ವಾಸ1ಯೋಗಭೋಗಾರೋಗ್ಯ ಭಕ್ತಿಕರ್ಮಾಂತರಾಯಾಗಮವನಳಿದುರ ಪರವಶವಾಗಿಸಾಗಿ ಸಾಧನಗಳಳವಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಗುರುಕರುಣವಾಗುವಂದದಿ ನಡೆದ ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ 2ಕರುಣದಿಂ ಚಿಕನಾಗಪುರದಿ ಭಕುತರಿಗಾಗಿಗುರುವಾಸುದೇವಾರ್ಯನೆನಿಸಿ ಮ'ಮೆಗಳಾಮೆರೆವ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾವರಾಮೇಶ್ವರವರತನಯ ತದ್ಯಹಸ್ತಂಭಕೃತ ಸದನಾ 3
--------------
ವೆಂಕಟದಾಸರು