ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾ ನಾವಾಡನಿ ನಮ್ಮಿತಿ ನೇನು ಪ ನೀವೇಮಿ ಬ್ರೋವುನನ್ನು ಗೋವಿಂದ ಅ.ಪ ಧರಿಜೂಪಧೊರ ನೀವನಿ ಸ್ಮರಿಯಿಂಚಿನಾಮನಮುನ ದ್ರುಂಚಿ ಬ್ರೋವು ಗೋವಿಂದ 1 ಕರುಣಿಂಚು ಗುರುರಂಗ ಪರಲೋಕತರವುಗಾನ ಮರುಗೈನ ಕಾಮಿಂಚಿತಿ ತರಮೇರಕಾವಕುನ್ನ 2 ಪಾಟಿಂಚ ನೀ ನಾಟಿವ್ವರು ಯೋಟವುನ ತುಲಸಿರಾಮಾ ಪೀಠಂಬುವ ಗರ್ಚೆನಗುರು ಆಟಂಕಮುನಿಲ್ಪಿಬ್ರೋವು 3
--------------
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಅಹೋಬಲದಾಸರು