ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಇಂತಕಿ ವಚ್ಚಿನ್ನಾಡು ಸೀತಾರಾಮುಡಿಂಟಿಕಿ ವಚ್ಚಿನಾಡು ಪಅಂಟಿ ಭಜಿಂಚಿತೆ ಅಭಯ'ುಚ್ಚೇವಾಡುವೆಂಟಿ ತನ ಸೀತನುಗೂಡುಕೊನಿ ರಾಮುಡಿಂಟಿಕಿ ಅ.ಪಋಣಮುಲ ದೀರ್ಚವಲೆನನುಕೊನಿಮನಸುಬೆಟ್ಟಿ ವಚ್ಚನುಕನಕಾಂಬರಧರ ಕೌಸಲ್ಯಾತನಯುಡುಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಠ ಪರಿಪೂರ್ಣುಡು ರಾಮುಡಿಂಟಿಕಿ 1ಇದಿ ಮಂಚಿ ಸಮಯಮನಿ ಶ್ರೀರಾಮುನಿ'ಧ'ಧಮುಗ ವೇಡಿತಿಪದಮನಾಭ ಶ್ರೀರಾಮುಡು ನಿರತಮುಮದಿಲೋ ಕೋರಿನ ಕೋರಿಕಲಿಚ್ಚೆಟಂದುಕಿಂಟಿಕಿ 2ಗುರು ವಾಸುದೇವಾರ್ಯುಲ ರೂಪಮು ತಾಳಿತರುಣ ನಾಗಪುರಮುಲೋತಿರುಪತೀಶ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣುಡುಕರುಣಿಂಚಿ ನಾರಾಯಣದಾಸುನಿ ಬ್ರೋಚುಟಕಿಂಟಿಕಿ 3
--------------
ನಾರಾಯಣದಾಸರು