ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಬಾರೋ ಹೋಗುವ ಪ ಬಗೆ ಬಗೆ ಆಟವ ಕಲಿಸಿ ಒಲಿಸುವೆನು 1 ಮುಸುಕಿನೊಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಬುವೆನು 2 ಶ್ರೀದವಿಠ್ಠಲನೆ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ | ಸಾದರದÀಲಿ ಸವಿಮಾತನ್ಹೇಳುವೆನು 3 ( ಇದೇ ಹಾಡು ಶಬ್ದ ಪಲ್ಲಟಗಳೊಡನೆ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ಬಾರೊ...ಮುಂತಾಗಿ ತಿರುಪತಿ.....ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ.)
--------------
ಶ್ರೀದವಿಠಲರು