ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ತಿಳಿವಿಕೆ ನೋಡಣ್ಣಾ ಪ ಉಬ್ಬುಸಗೊಳುತಲಿ ಹುಡುಕುತ ತಂದು | ಒಬ್ಬರ ಪದ ಪದ್ಯಗಳನೇ ಹಳಿದು | ಉಬ್ಬುಬ್ಬಿ, ಹೇಳುವ ತನ್ನದೆಂದು 1 ಹಂಬಲಿಸದೆ ಮೃದು ತಂಪಿನ ಯಲಿಯಾ | ಬೆಂಬಿಸ ದಾರಿಸಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಕೊನೆಯಾ | ತಿಂಬುವ ಒಂಟೆಯ ಮತಿಪರಿಯಾ 2 ಪರಿಪರಿ ಶೃಂಗಾರದ ಕಲೆಯಂಗಳು | ಪರಿ ಅರೆಯದೆ ಇರಲು | ಕೊರತೇನು ಪತಿವ್ರತೆ ಗುಣಗಳು 3 ಸಾರಸ ತಿಳಿಯದೇ ನೋಡಾ| ನಿಬ್ಬಿರೆನುತಾ ಬಿಟ್ಟವ ಬಲು ಮೂಢಾ | ಹಬ್ಬುವಾ ಚಾತುರತನ ಕೂಡಾ 4 ಬರೆ ಬೀರುತ ಮಾತುಗಳನೆ ಬಚ್ಚಾ | ಧರೆಯೊಳು ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಬಿದ್ದನು ಹುಚ್ಚಾ | ಗುರು ಮಹಿಪತಿ ಸುತ ಪ್ರಭು ಮೆಚ್ಚಾ 5
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು