ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ದಾತ ಹೈ ತೂಹೀ ಮೇರಾ ಹರಿಯೇ ಕೃಪಾಕರ ಚರಣ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪ ಕೋಯೀ ನಹೀ ದುನಿಯಾಮೇ ಮೇರೇ ಹಿಮ್ಮತ ಜಾನಕೀನಾಥ ತುಮ್ಹಾರೇ ಶಿವಾಯ್ ರಹಕೇ ದೇವತಾ ಕೋಯೀ ನಹೀ ದಿಖತಾ 1 ಹಿರಸ್ಕೇ ಚಕ್ಕರ್ಮೇ ಗಿರ್ಕರ್ ಬಹುತ್ ಮೈ ಟಕ್ಕರ್ ಖಾಯಾ ರೇ ಮುರಾರಿ ಜಗ್ ಲೇನ್ ದೇನ್ ಕಾ ಬಜಾರ ಹೈ ಇಜ್ಜತ್ ಬಚ್ಯಾರೇ 2 ನ ಕೋಯೀ ಭಾಯೀ ಬಂಧು ಹೈ ನ ಕೋಯೀ ಪ್ಯಾರೇ ಅಪ್ನಾ ಹೈ ಸಭೀ ಹೈ ಧನ್ಕೇ ದೌಲತ್ಕೇ ರಿಷ್ತಾದಾರ ಸಂಗತ ಕೋಯೀ ನಹೀರೇ 3 ಬಚಪನ್ ಖೇಲ್‍ಮೇ ರಖದಿಯಾ ತರುಣಪನ್ ಕಾಮಮೇ ಖೋಲಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಯಮೇ ಮೇರಾ ಉಮರ್ ಬೇಕಾರ್ ಗಂವಾಯಾ 4 ಗಫಲತ್ ದುನಿಯಾ ದರಿಯಾಸೇ ತೀರ್ಕರ್ ಪಾರ್ ಹೋನೇಕಾ ಸೂರತ್ ದಿಖಾದೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಲ್ದೀಸೇ ಬಚಾಲೇ ಅಫತ್ಸೇ 5
--------------
ರಾಮದಾಸರು