ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸಂಗತ ತುಝೇ ಕೋಯೀ ನಹೀ ಸಬ್ಹೀ ಮಾಯ ಹೈ ಪ ಆತಾ ಅಕೇಲs ಜಾತಾ ಅಕೇಲs ಮಾತಾಪಿತ ಭಾರ್ಯ ಬಂಧು ಜಾತೇ ಕೋಯೀ ಆತೇ ನಹೀ ಸಬ್ಹೀ ಮಾಯ ಹೈ 1 ಪಾಯಾಹುವೇ ಸುಂದರ ಜನುಮ ಖೋಯೇ ಜಾಯೇ ಮಿಲ್ತಾನಹೀ ಜೀವ ದುನಿಯs ಧನದೌಲತ್ತ ಸಬ್ಹೀ ಮಾಯs ಹೈ 2 ಮಾನೋ ಮನ ತೇ ಜ್ಞಾನ ಬಚನ್ ಹಾನಿ ನ ಪಾವ ದೀನಜನಾಭಿ ಮಾನಿ ಶ್ರೀರಾಮಧ್ಯಾನ ಕÀಮಾವ ಸಬ್ಹೀ ಝೂಟ ಹೈ 3
--------------
ರಾಮದಾಸರು