ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರು ಸೋಜಗವೆನಿಸಿ ರಾಜಿಸುತಿದಕೊ ರಾಜರ ಭಾಗ್ಯವಿದು ಪ ಬುಧಜನಕೊಪ್ಪುವ ಪದ ಸುಳಾದಿ ಖಳ ರೆದೆಗಿಚ್ಚೆನಿಸುವ ಚತುರತೆಯಾ ಸದಮಲ ನಾನಾವಿಧ ಗ್ರಂಥದಿ ಹಯ- ವದನನ ಪೂಜೆಯು ಯಜಿಸುವುದೆಲ್ಲ1 ತಮ್ಮಯ ನೇಮವು ಒಮ್ಮಿಗು ಬಿಡದಂ- ತಮ್ಮಯ ಬಿಡದಲೆ ಸಮ್ಮೊಗದಾ ಅಮ್ಮಹ ಶಾಸಖಿ ಬÉೂಮ್ಮಭೂತವನು ಘಮ್ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಮ್ಮಿಪುದೆಲ್ಲ2 ಮೇದಿನಿಯೊಳಗೆ ಶುಭೋದಯಕಾರಕ ಸ್ವಾದೀಸ್ಥಳ ಸರ್ವಾಧಿಕವೈ ಪಾದದ್ವಯದ ಅಗಾಧ ಮಹಿಮನೇ ಶ್ರೀದವಿಠಲನಾರಾಧಿಪುದೆಲ್ಲ 3
--------------
ಶ್ರೀದವಿಠಲರು