ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಬÁಳು ಸೌಖ್ಯದಿಂ ತನುಜೆಯೆ ಬÁಳು ಸೌಖ್ಯದಿಂ ಪ ಲೀಲೆಯೊಳನು ದಿನ ಸಂತಸವಾಂತು ನೀಂ ಅ.ಪ. ಸೌಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡಲಿ ಸುರಪಿತ ರಮಣಿಯು ಸಲಹಲಿ ನಿನ್ನನು 1 ಇಂದ್ರನ ಸತಿಯಂದದಿ ಸುಖದಿಂದಿರು ಮಂದಿರಕಾನಂದವನಿತ್ತು 2 ಪುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೆ ನೀಂ ಕೀರ್ತಿಯ ತರುವುದು ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯವ ಪೊಂದುತ 3 ಸುಂದರ ಪತಿಯಿಂದ ನೀಂ ಕೂಡುತ ಪತಿಸೇವೆಯ ಗೈಯುತ 4 ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರ ಸೇವೆಯ ಗೈಯುತ ನಿತ್ಯ ದಾನಧರ್ಮವ ನೀಂ ಗೈಯುತ 5 ದೇವದ್ವಿಜರನು ಭಾವನೆ ಗೈಯುತ ಗುರುಹಿರಿಯರ ನಿತ್ಯವು 6 ಮೌನಿಜನಂಗಳು ನಿನ್ನನು ಹರಸಲಿ ಧೇನುಪುರೀಶನ ಸೇವಿಸಿ ಸಂತತ 7
--------------
ಬೇಟೆರಾಯ ದೀಕ್ಷಿತರು