ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭೂಜೀ ತೇರಾ ಆ ಗೋಷ್‍ಮೇ ಲೇ ಮುಝ್‍ಕೋ ಪ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರ್‍ಪರದೇ ಉಡಾದೇ ಮೇರಾ ನಾಶನ್ಕೇ ಸಂಸಾರ ಪ್ಯಾರಾ ಜಲ್ದೀಸೇ ಕರದೇ ದೂರ 1 ರಹಮತ್ಕೇ ದರವಾಜ ಖುಲ್ಲಾ ಕರದೇ ದೀನದಯಾಲ ತೂಹೀ ಜಗತ್‍ಪಾಲಾ ದಾಸೌಂಕೇ ಪ್ರೇಮಮಾಲಾ2 ಅಮೃತ ಪಿಲಾ ಶ್ರೀರಾಮಚರಣಕಮಲ ಭಜನ್ಮೇ ಮುಝ್‍ಕು ಮಿಲಾ 3
--------------
ರಾಮದಾಸರು